Certificaten in de bouw

bouw

In alle sectoren is het van belang dat er veilig gewerkt wordt. In geval van de bouwsector is dit echter nog belangrijker dan bij sommige andere sectoren. Werken in hoge machines, gevaarlijke materialen en scherp gereedschap brengt meer risico met zich mee dan bij andere werkgebieden. Als bedrijf kun je door het behalen van certificaten laten zien dat je veilig werkt en daarnaast ook aan bepaalde voorwaarden voldoet die behoren bij het certificaat. Zo kan een ISO 9001 certificaat aantonen dat je als bedrijf kwaliteit levert. Voordelen van het behalen van certificaten zijn er niet alleen voor je bedrijf maar ook voor andere stakeholders.

Kwaliteit leveren

Voor het behalen van een certificaat moet je aan bepaalde eisen voldoen. Deze eisen gaan vaak samen met trainingen en aanpassingen binnen je bedrijf. De grote van de verandering en de tijd die dit kost is afhankelijk van het certificaat en de huidige staat van werken. Daarnaast zullen sommige certificaten jaarlijks opnieuw behaald moeten worden om blijvende kwaliteit te garanderen. Het certificaat is voor afnemers van je diensten een bewijs dat je aan bepaalde standaarden voor kwaliteit voldoet. Daarnaast zijn sommige certificaten verplicht gesteld van uit de overheid om veilig werken te kunnen garanderen.

Milieumanagement

Zoals gezegd zijn er certificaten in de bouw die als doel hebben om de veiligheid te kunnen garanderen. Daarnaast zijn er certificaten die kwaliteit van je bedrijf verzekeren. Maar wist je dat er ook certificaten zijn die gericht zijn op milieumanagement? Deze zijn gericht op de impact op het milieu van je bedrijf. Dit gaat overigens niet alleen om de producten die je zelf maakt en of deze rekening houden met het milieu. Milieumanagement gaat ook over de leveranciers en afnemers van materialen en diensten van een bedrijf. Je kan het zelf namelijk wel goed doen, maar voor milieumanagement zijn je stakeholders net zo goed belangrijk. Voor bouwbedrijven die geïnteresseerd zijn in een certificaat voor milieumanagement is ISO 14001. Dit certificaat is gericht op een manier van ondernemen waarbij de gevolgen voor klimaat beperkt worden. Daarnaast laat een certificaat voor milieumanagement ook zien dat je aan de wettelijke verplichting voor duurzaamheid voldoet.